PŁATNOŚCI
KOSZTY ZAMÓWIENIA FILMU I ZDJĘĆ Z BALU:
Zdjęcia + film cena 25 zł. (wszystko na płycie CD)
Przesyłka cena 7 zł
Ostateczna data zamówienia - 1 miesiąc od spotkania.
Pieniądze proszę przelewać na konto podane poniżej.

KOSZTY UDZIAŁU W SPOTKANIU TO:
Absolwenci 350 zł za osobę / ostateczny termin wpłaty 21 styczeń.

DANE DO PRZELEWU
Dorota Miętkiewska-Leszniewska
NR. KONTA: 65 1160 2202 0000 0003 5808 3670
z dopiskiem: zjazd absolwentów 1999, imię i nazwisko uczestnika

Ze względu na charakter spotkania zakładam udział bez osób towarzyszących.