PŁATNOŚCI
KOSZTY UDZIAŁU W SPOTKANIU TO:
dla Absolwentów 350 zł za osobę / ostateczny termin wpłaty 21 styczeń.

DANE DO PRZELEWU
Dorota Miętkiewska-Leszniewska
NR. KONTA: 65 1160 2202 0000 0003 5808 3670
z dopiskiem: zjazd absolwentów 1999, imię i nazwisko uczestnika

Ze względu na charakter spotkania zakładam udział bez osób towarzyszących.

IMPREZA ROZPOCZNIE SIĘ ZA: